Besplatna standardna dostava za narudžbe iznad 25 € (bez PDV-a)
Menu
Košarica

1. Uvod

1.1 Posvećeni smo zaštiti privatnosti https://www.omotnice.hr/; u ovoj politici objašnjavamo kako ćemo rukovati vašim osobnim podacima.

1.2 Prilikom prvog posjeta našoj web stranici, zatražit ćemo vaš pristanak na korištenje kolačića sukladno uvjetima ove politike.

1.3 Naša web stranica uključuje kontrole privatnosti koje utječu na način na koji ćemo obrađivati vaše osobne podatke. Korištenjem kontrola privatnosti možete odrediti želite li primati izravne marketinške komunikacije. Pristup kontrolama privatnosti možete dobiti putem https://www.omotnice.hr/privacy-policy.

2. Kako koristimo vaše osobne podatke

2.1 U ovom Odjeljku 2 navodimo:

(a) općenite kategorije osobnih podataka koje možemo obrađivati;

(b) svrhe za koje možemo obrađivati osobne podatke; i

(c) pravne osnove obrade.

2.2 Možemo obrađivati podatke o vašem korištenju naše web stranice i usluga ("podaci o korištenju"). Podaci o korištenju mogu uključivati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav, izvor upućivanja, trajanje posjeta, pregledane stranice i putanje navigacije na web stranici, kao i informacije o vremenu, učestalosti i obrascima korištenja usluga. Izvor podataka o korištenju je naš sustav praćenja analitike. Ovi se podaci o korištenju mogu obrađivati u svrhe analize korištenja web stranice i usluga. Pravna osnova za tu obradu je naši legitimni interesi, a to su praćenje i poboljšanje naše web stranice i usluga.

2.3 Možemo obrađivati vaše podatke o računu ("podaci o računu"). Podaci o računu mogu uključivati vaše ime i e-adresu. Izvor podataka o računu ste vi. Podaci o računu mogu se obrađivati u svrhu pružanja naših usluga i komunikacije s vama. Pravna osnova za tu obradu su naši legitimni interesi, a to su izvršenje ugovora između vas i nas i/ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev za ulazak u takav ugovor.

2.4 Možemo obrađivati informacije koje objavljujete na našoj web stranici ili putem naših usluga ("podaci o objavi"). Podaci o objavi mogu se obrađivati u svrhu omogućavanja takve objave i upravljanja naše web stranice i usluga. Pravna osnova za tu obradu su naši legitimni interesi, a to je pravilno upravljanje naše web stranice i poslovanja te izvršenje ugovora između vas i nas i/ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev za ulazak u takav ugovor.

2.5 Možemo obrađivati informacije sadržane u bilo kojem upitu koji nam šaljete u vezi s robom i uslugama ("podaci o upitu"). Podaci o upitu mogu se obrađivati u svrhu ponude, marketinga i prodaje relevantne robe i/ili usluga vama. Pravna osnova za tu obradu je pristanak.

2.6 Možemo obrađivati informacije o transakcijama, uključujući kupovinu robe i usluga, koje sklapate s nama i/ili putem naše web stranice ("podaci o transakciji"). Podaci o transakciji mogu uključivati vaše kontaktne podatke, podatke o kartici i podatke o transakciji. Podaci o transakciji mogu se obrađivati u svrhu isporuke kupljene robe i usluga i vođenja odgovarajućih evidencija tih transakcija. Pravna osnova za tu obradu su izvršenje ugovora između vas i nas i/ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev za ulazak u takav ugovor te naši legitimni interesi, a to je pravilna administracija naše web stranice i poslovanja.

2.7 Možemo obrađivati informacije koje nam dostavite u svrhu pretplate na naše obavijesti putem e-pošte i biltena ("podaci o obavijestima"). Podaci o obavijestima mogu se obrađivati u svrhu slanja relevantnih obavijesti i biltena. Pravna osnova za tu obradu je pristanak.

2.8 Možemo obrađivati informacije sadržaneu ili vezane uz svaku komunikaciju koju nam pošaljete ("podaci o korespondenciji"). Podaci o korespondenciji mogu uključivati sadržaj komunikacije i metapodatke povezane s komunikacijom. Naša web stranica će generirati metapodatke povezane s komunikacijom putem obrazaca za kontakt na web stranici. Podaci o korespondenciji mogu se obrađivati u svrhu komunikacije s vama i vođenja evidencije. Pravna osnova za tu obradu su naši legitimni interesi, a to su pravilna administracija naše web stranice i poslovanja te komunikacija s korisnicima.

2.9 Možemo obrađivati bilo koji vaš osobni podatak identificiran u ovoj politici ako je to potrebno radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku ili u administrativnom ili izvansudskom postupku. Pravna osnova za tu obradu su naši legitimni interesi, a to su zaštita i ostvarivanje naših pravnih prava, vaših pravnih prava i pravnih prava drugih osoba.

2.10 Možemo obrađivati bilo koji vaš osobni podatak identificiran u ovoj politici ako je to potrebno u svrhu dobivanja ili održavanja osiguranja, upravljanja rizicima ili dobivanja stručnog savjeta. Pravna osnova za tu obradu su naši legitimni interesi, a to je pravilna zaštita našeg poslovanja od rizika.

2.11 Osim posebnih svrha za koje možemo obrađivati vaše osobne podatke navedene u ovom Odjeljku 2, možemo obrađivati bilo koji vaš osobni podatak ako je takva obrada nužna radi ispunjenja pravne obveze kojoj smo podložni ili radi zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge fizičke osobe.

3. Pružanje vaših osobnih podataka drugima

3.1 Možemo otkriti vaše osobne podatke bilo kojem članu naše grupe društava (što uključuje naše podružnice, našu krajnju matičnu tvrtku i sve njezine podružnice) u mjeri u kojoj je razumno potrebno u svrhe i na pravnim osnovama navedenim u ovoj politici.

3.2 Možemo otkriti vaše osobne podatke našim osiguravateljima i/ili stručnim savjetnicima u mjeri u kojoj je razumno potrebno u svrhu dobivanja ili održavanja osiguranja, upravljanja rizicima, dobivanja stručnih savjeta ili utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku ili u administrativnom ili izvansudskom postupku.

3.3 Financijske transakcije vezane uz našu web stranicu i usluge obrađuju se putem naših pružatelja usluga plaćanja. Podatke o transakcijama dijelit ćemo s našim pružateljima usluga plaćanja samo u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhu obrade vaših plaćanja, povrata takvih plaćanja i rješavanja pritužbi i upita vezanih uz takva plaćanja i povrate.

3.4 Osim posebnih otkrivanja osobnih podataka navedenih u ovom Odjeljku 3, možemo otkriti vaše osobne podatke ako je takvo otkrivanje potrebno radi ispunjenja pravne obveze kojoj smo podložni, ili radi zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge fizičke osobe. Također možemo otkriti vaše osobne podatke ako je takvo otkrivanje potrebno radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku ili u administrativnom ili izvansudskom postupku.

4. Međunarodni prijenos vaših osobnih podataka

4.1 U ovom Odjeljku 4 pružamo informacije o okolnostima u kojima se vaši osobni podaci mogu prenositi u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP).

4.2 Potvrđujete da osobni podaci koje dostavite radi objave putem naše web stranice ili usluga mogu biti dostupni širom svijeta putem interneta. Ne možemo spriječiti upotrebu (ili zloupotrebu) takvih osobnih podataka od strane drugih.

5. Čuvanje i brisanje osobnih podataka

5.1 Ovaj Odjeljak 5 utvrđuje naša pravila i postupke čuvanja podataka, koji su osmišljeni kako bismo osigurali usklađenost s našim pravnim obvezama u vezi s čuvanjem i brisanjem osobnih podataka.

5.2 Osobni podaci koje obrađujemo u bilo koju svrhu neće se čuvati duže nego što je potrebno u svrhu te svrhe ili tih svrha.

5.3 Bez obzira na druge odredbe ovog Odjeljka 5, možemo zadržati vaše osobne podatke ako je takvo zadržavanje potrebno radi ispunjenja pravne obveze kojoj smo podložni, ili radi zaštite vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa druge fizičke osobe.

6. Izmjene

6.1 Povremeno možemo ažurirati ovu politiku objavljivanjem nove verzije naše web stranice.

6.2 Povremeno provjerite ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste zadovoljni bilo kojim promjenama ove politike.

6.3 Možemo vas obavijestiti o promjenama ove politike putem e-pošte.

7. Vaša prava

7.1 U ovom Odjeljku 7 saželi smo prava koja imate sukladno zakonu o zaštiti podataka. Neka prava su složena i nisu sva pojedinosti uključene u našim sažecima. Stoga, trebali biste pročitati relevantne zakone i smjernice regulatornih tijela za potpuno objašnjenje ovih prava.

7.2 Vaša osnovna prava sukladno zakonu o zaštiti podataka su:

(a) pravo na pristup;

(b) pravo na ispravak;

(c) pravo na brisanje;

(d) pravo na ograničenje obrade;

(e) pravo na prigovor na obradu;

(f) pravo na prenosivost podataka;

(g) pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu; i

(h) pravo povlačenja privole.

7.3 Imate pravo na potvrdu o tome obrađujemo li vaše osobne podatke i, ako ih obrađujemo, pristup osobnim podacima, zajedno s određenim dodatnim informacijama. Ta dodatna informacija uključuje detalje o svrhama obrade, kategorijama osobnih podataka i primateljima osobnih podataka. Ako to ne narušava prava i slobode drugih, dostavit ćemo vam kopiju vaših osobnih podataka. Prva kopija bit će dostavljena besplatno, ali dodatne kopije mogu biti predmet razumne naknade. Možete pristupiti svojim osobnim podacima posjetom "mojim podacima o korisniku" kada ste prijavljeni na našu web stranicu.

7.4 Imate pravo ispraviti sve netočne osobne podatke o vama i, uzimajući u obzir svrhu obrade, dopuniti sve nepotpune osobne podatke o vama.

7.5 U određenim okolnostima imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja. Te okolnosti uključuju: osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na druge načine obrađivani; povlačite privolu za obradu na temelju privole; prigovarate obradi sukladno određenim pravilima primjenjivog zakona o zaštiti podataka; obrada je u svrhu izravnog marketinga; i osobni podaci nezakonito su obrađivani. Međutim, postoje izuzeci od prava na brisanje. Opći izuzeci uključuju slučajeve kada je obrada potrebna radi ostvarivanja prava slobode izražavanja i informacija; radi ispunjenja pravne obveze; ili radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7.6 U određenim okolnostima imate pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka. Te okolnosti su: osporavate točnost osobnih podataka; obrada je nezakonita, ali protivite se brisanju; više ne trebamo osobne podatke u svrhu naše obrade, ali vi trebate osobne podatke radi ostvarivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; i prigovorili ste na obradu, dok se ne provjeri taj prigovor. Ako je obrada ograničena na temelju ovog prava, možemo nastaviti pohranjivati vaše osobne podatke. Međutim, inače ćemo ih obrađivati: uz vašu privolu; radi ostvarivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe; ili iz razloga važnog javnog interesa.

7.7 Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se odnosi na vašu posebnu situaciju, ali samo u mjeri u kojoj je pravna osnova za obradu da je obrada potrebna za: izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti povjerene nam; ili u svrhe legitimnih interesa koje smožemo imati mi ili treća strana. Ako podnesete takav prigovor, prestat ćemo obraditi osobne podatke, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive zakonite razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili ako je obrada potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

7.8 Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (uključujući izradu profila u svrhu izravnog marketinga). Ako podnesete takav prigovor, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke u tu svrhu.

7.9 Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili statističkih svrha na temelju vaše posebne situacije, osim ako je obrada potrebna za izvršenje zadatka koji se obavlja iz razloga javnog interesa.

7.10 U mjeri u kojoj je pravna osnova za našu obradu vaših osobnih podataka:

(a) privola; ili

(b) obrada je potrebna za izvršenje ugovora kojeg ste sklopili ili za poduzimanje mjera na vaš zahtjev prije zaključenja ugovora,

i takva se obrada provodi automatiziranim sredstvima, imate pravo primati svoje osobne podatke od nas u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. Međutim, ovo pravo ne vrijedi ako bi time narušili prava i slobode drugih.

7.11 Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka krši zakone o zaštiti podataka, imate pravno pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu odgovornom za zaštitu podataka. To možete učiniti u državi članici EU-a u kojoj imate prebivalište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja.

7.12 U mjeri u kojoj je pravna osnova za našu obradu vaših osobnih podataka privola, imate pravo povući tu privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja.

7.13 Možete ostvariti bilo koje od vaših prava u vezi s vašim osobnim podacima putem pisanog obavijesti nama, osim drugih metoda navedenih u ovom Odjeljku 7.

8. Osobni podaci djece

8.1 Ako imamo razloga vjerovati da u našoj bazi podataka posjedujemo osobne podatke osobe mlađe od te dobi, izbrisat ćemo te osobne podatke.

9. Ažuriranje informacija

9.1 Obavijestite nas ako su potrebne ispravke ili ažuriranje osobnih podataka koje posjedujemo o vama.

10. O kolačićima

10.1 Kolačić je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji web poslužitelj šalje web pregledniku i pohranjuje ga preglednik. Identifikator se zatim ponovno šalje poslužitelju svaki put kad preglednik zatraži stranicu s poslužitelja.

10.2 Kolačići mogu biti "trajni" kolačići ili "privremeni" kolačići: trajni kolačić bit će pohranjen u web pregledniku i bit će valjan do datuma isteka koji je postavljen, osim ako ga korisnik ne izbriše prije tog datuma isteka; s druge strane, privremeni kolačić ističe na kraju korisničke sesije, kada se web preglednik zatvori.

10.3 Kolačići obično ne sadrže informacije koje osobno identificiraju korisnika, ali osobne informacije koje pohranjujemo o vama mogu biti povezane s informacijama pohranjenim i dobivenim iz kolačića.

11. Kolačići koje koristimo

11.1 Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

(a) autentifikacija - koristimo kolačiće za identifikaciju prilikom posjeta naše web stranice i dok se krećete našom web stranicom;

(b) status - koristimo kolačiće kako bismo utvrdili jeste li prijavljeni na našu web stranicu;

(c) košarica za kupovinu - koristimo kolačiće kako bismo održali stanje vaše košarice dok se krećete našom web stranicom;

(d) personalizacija - koristimo kolačiće za pohranu informacija o vašim preferencijama i personalizaciju naše web stranice za vas;

(e) sigurnost - koristimo kolačiće kao dio sigurnosnih mjera koje se koriste za zaštitu korisničkih računa, uključujući sprečavanje zloupotrebe prijavnih podataka i zaštitu naše web stranice i usluga općenito;

(f) oglašavanje - koristimo kolačiće kako bismo vam prikazali oglase koji su relevantni za vas;

(g) analiza - koristimo kolačiće kako bismo analizirali upotrebu i performanse naše web stranice i usluga; i

(h) privola za kolačiće - koristimo kolačiće za pohranu vaših postavki u vezi s općenitom upotrebom kolačića.

12. Kolačići koje koriste naši pružatelji usluga

12.1 Naši pružatelji usluga koriste kolačiće i ti se kolačići mogu pohraniti na vaše računalo prilikom posjeta našoj web stranici.

12.2 Koristimo Google Analytics za analizu upotrebe naše web stranice. Google Analytics prikuplja informacije o upotrebi web stranice putem kolačića. Prikupljene informacije o našoj web stranici koriste se za izradu izvješća o upotrebi naše web stranice. Pravila o privatnosti tvrtke Google dostupna su na adresi: https://www.google.com/policies/privacy

13. Upravljanje kolačićima

13.1 Većina preglednika omogućuje odbijanje prihvata kolačića i brisanje kolačića. Metode za to variraju od preglednika do preglednika i ovisno o verziji. Međutim, možete pronaći ažurirane informacije o blokiranju i brisanju kolačića putem ovih veza:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/hr/kb/u%C5%A1tediti-vrijeme-pomo%C4%87u-kola%C4%8Di%C4%87a (Firefox);

(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); i

(f) https://support.microsoft.com/hr-hr/microsoft-edge/brisanje-kola%C4%8Di%C4%87a-u-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 (Edge).

13.2 Blokiranje svih kolačića će negativno utjecati na upotrebljivost mnogih web stranica.

13.3 Ako blokirate kolačiće, nećete moći koristiti sve značajke naše web stranice.

14. Naši podaci

14.1 Ova web stranica je u vlasništvu i upravljanju Enveseura.

14.3 Naša glavna poslovna adresa je Enveseur, Carrer Avinyonet 6, Vilafranca del Penedès, 08720, Barcelona, Španjolska

14.4 Možete nas kontaktirati:

(a) putem pošte na navedenu adresu;

(b) putem kontakt obrasca na našoj web stranici;

(c) telefonom na kontakt broj objavljen na našoj web stranici ili

(d) putem e-pošte na adresu objavljenu na našoj web stranici.